Cara mendapatkan Pet di Ragnarok X

Sistem pet di Ragnarok X: Next Generatio …KEEP READING…